Nowelizacja Kodeksu wyborczego – głosowanie korespondencyjne

28 listopada 2017

W dniu 10 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wśród zmienianych ustaw znajduje się również ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15). W kolejnych wpisach zajmę się poszczególnymi projektowanymi zmianami, oceniając zarówno te dobre zmiany, jak i zmiany nie do końca przemyślane i zrozumiałe.

Na początek zacznę od wpisu o instytucji być może nie wykorzystywanej zbyt często, jednak mającej ogromne znaczenie dla niektórych wyborców. Chodzi oczywiście o możliwość głosowania korespondencyjnego.

W ramach zgłoszonego projektu w ogóle zniesione ma zostać głosowanie korespondencyjne. Tak daleko idąca ingerencja w prawa osób nie posiadających możliwości osobistego stawiennictwa wydaje się być niezasadna. Należy podkreślić, że uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany jest chęć wykluczenia nadużyć, które mogłyby powstać w związku z tym rodzajem głosowania. Wydaje się, że projektodawcy zbyt daleko poszli w poszukiwaniu możliwych nadużyć w ramach obowiązujących aktualnie zapisów Kodeksu wyborczego.

Oczywiście, nie sposób wykluczyć możliwości powstawania pewnych nadużyć w ramach głosowania korespondencyjnego, jednak podobne nadużycia mogą mieć miejsce również w przypadku głosowania przy wykorzystaniu pełnomocnika, który to sposób głosowania nie został przez projektodawców wyeliminowany. Ciężko też wskazać, na czym miałyby polegać nadużycia lub oszustwa wyborcze związane z korespondencyjnym charakterem głosowania. Wydaje się, że dotychczasowa regulacja była w tym zakresie odpowiednia.

Zmiana nie znajduje więc uzasadnienia, w szczególności prawa osób nieposiadających możliwości osobistego stawiennictwa należy postawić ponad ewentualną możliwością powstania nadużyć związanych z głosowaniem korespondencyjnym. Wyeliminowanie możliwości głosowania korespondencyjnego w wielu przypadkach może prowadzić do uniemożliwienia praktycznego oddania głosu osobom starszym, które nie posiadają stałego opiekuna. Osoby takie nie będą mogły stawić się w lokalu wyborczym, nie będą także mogły zagłosować korespondencyjnie. Organizacja zaś głosowania przez pełnomocnika może nastręczyć osobom starszym dużo problemu. Wymagana jest także obecność opiekuna w ramach głosowania. W przypadku zaś kilku osób starszych, każda z nich musiałaby wyznaczyć odrębnego pełnomocnika, co w wielu przypadkach może nie być możliwe.

Komentarze (0)

Ten wpis jeszcze nie został skomentowany.
Dodaj pierwszy komentarz poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *