Nowy Szef Krajowego Biura Wyborczego

23 lutego 2018

Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o powołaniu z dniem 3 marca 2018 r. pani Magdaleny Pietrzak na stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego. PKW zobowiązana była do dokonania wyboru nowego Szefa KBW w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego.

Zgłoszeni kandydaci

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił trzech kandydatów – Magdalenę Pietrzak, Mirosława Sanek i Pawła Szrot. Jak podkreślał Przewodniczący PKW, wszystkie wskazane osoby w mniejszym lub większym stopniu były związane z władzą wykonawczą. Nie przedstawiono więc kandydatów, którzy faktycznie pozostawaliby poza aktualnymi działaniami politycznymi. Pan Mirosław Sanek obecnie pełni funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wcześniej zaś pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Paweł Szrot obecnie pełni funkcję wiceszefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości zaś był legislatorem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Wybór mniejszego zła? – Nowy Szef Krajowego Biura Wyborczego

Wybór Państwowej Komisji Wyborczej padł na Panią Magdalenę Pietrzak – urzędnika, wieloletniego sekretarza Powiatu Łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Obecnie Pani Magdalena Pietrzak pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak widać, związki nowego Szefa KBW z władzą wykonawczą pozostają dość ścisłe. Jak podkreślił Przewodniczący PKW sędzia Wojciech Hermeliński o wyborze zdecydowało między innymi to, że Pani Magdalena Pietrzak miała najwięcej kontaktu z prawem wyborczym w czasie swojej pracy w samorządach. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kandydatka opowiedziała się za ciągłością instytucjonalną KBW, uznała też że „ważną rzeczą jest niedokonywanie jakichś raptownych, gwałtownych zmian w Krajowym Biurze Wyborczym”. Przewodniczący PKW wskazał, że Komisja odebrała to „jako rodzaj obietnicy” że dotychczasowa struktura Biura i pracownicy zostaną zachowane i nie będzie radykalnych zmian w KBW.

Wybór PKW padł więc na mniejsze zło – osobę związaną wcześniej z samorządami, która przez długi czas pracowała w środowisku samorządowym. Jednocześnie Przewodniczący PKW wskazał, że odrzucenie wszystkich kandydatów nie było zasadne – gdyby PKW nie dokonała wyboru Szefa KBW w odpowiednim czasie, wyboru takiego dokonałby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komentarze (0)

Ten wpis jeszcze nie został skomentowany.
Dodaj pierwszy komentarz poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *